תות צריפי לבן

Morus

צורת חיים וצורת נוף

עץ נשיר גדול פירמידלי

איברים דקורטיבים

צורת העץ צריפי ופרותיו לבנים

קצב צימוח

מהיר

גובה העץ כבוגר

12-15 מטר

רוחב הנוף כבוגר

2-4 מטר

דרישת השקיה

השקיה עד להתבססות

התאמה איזורית ורגישות אקלימית

מתאים לכל חלקי הארץ

קרקע

עונת פריחה

צבע פריחה

עמיד בכל הקרקעות

אביב

פריחה שולית