רובינה בת שיטה כדורית

Robinia pseudoacacia

צורת חיים וצורת נוף

עץ בינוני כדורי

איברים דקורטיבים

צורת הנוף כדורי סימטרי

קצב צימוח

מהיר

גובה העץ כבוגר

6-8 מטר

רוחב הנוף כבוגר

3-5 מטר

דרישת השקיה

חסכן

התאמה איזורית ורגישות אקלימית

מתאים לכל חלקי הארץ

קרקע

עונת פריחה

צבע פריחה

עמיד בכל סוגי הקרקעות

אין

אין