ספיון שעווה שלהבת

Sapiun sebiferum

צורת חיים וצורת נוף

עץ עגול

איברים דקורטיבים

עלווה עגולה שמאדימה בשלכת

קצב צימוח

מהיר

גובה העץ כבוגר

8-12 מטר

רוחב הנוף כבוגר

6-8 מטר

דרישת השקיה

XX

התאמה איזורית ורגישות אקלימית

עמיד בקור

קרקע

עונת פריחה

צבע פריחה

רגיש לקרקע מלוחה

אביב

XX