אנפנטוס

סטאר גיזר

Anfantos

ster gazer

צורת חיים וצורת נוף

עשבוניים

איברים דקורטיבים

פריחה בסגול כהה

קצב צימוח

בינוני

גובה העץ כבוגר

0.8 מטר

רוחב הנוף כבוגר

0.5 מטר

דרישת השקיה

בינונית

התאמה איזורית ורגישות אקלימית

מתאים לכל חלקי הארץ

קרקע

עונת פריחה

צבע פריחה

עמיד בכל הקרקעות

קיץ

סגול כהה