מיזקנטוס

"גרציאלה"

Miscanthus Sinensis

Graziella

צורת חיים וצורת נוף

עשבוניים

איברים דקורטיבים

עלים עדינים, הופכים לפרחי זהב

קצב צימוח

מהיר

גובה העץ כבוגר

1.5 מטר

רוחב הנוף כבוגר

עד 1.5 מטר

דרישת השקיה

בינונית

התאמה איזורית ורגישות אקלימית

מתאים לכל חלקי הארץ

קרקע

עונת פריחה

צבע פריחה

עמיד בכל הקרקעות

קיץ

זהוב