זיפנוצה

"ארגמוני"

Pennisetum Rubrum

צורת חיים וצורת נוף

עשבוניים

איברים דקורטיבים

עלווה אדומה

קצב צימוח

מהיר

גובה העץ כבוגר

1.8 מטר

רוחב הנוף כבוגר

עד 1.8 מטר

דרישת השקיה

בינונית

התאמה איזורית ורגישות אקלימית

מתאים לכל חלקי הארץ

קרקע

עונת פריחה

צבע פריחה

עמיד בכל הקרקעות

קיץ

זהוב