אפרסק נוי

Prunus persica

צורת חיים וצורת נוף

עץ פרי בינוני נשיר רחב נוף

איברים דקורטיבים

פריחה מרהיבה

קצב צימוח

מהיר

גובה העץ כבוגר

6-10 מטר

רוחב הנוף כבוגר

10-12 מטר

דרישת השקיה

השקיה עד להתבססות

התאמה איזורית ורגישות אקלימית

מתאים לכל חלקי הארץ

קרקע

עונת פריחה

צבע פריחה

עמיד בכל הקרקעות

אביב

פריחה שולית