אולמוס רשפים-

בוקיציה קטנת עלים

Ulmus Pumila 

צורת חיים וצורת נוף

עץ בינוני

איברים דקורטיבים

קליפת העץ מתקלפת,שלכת אדומה

קצב צימוח

מהיר

גובה העץ כבוגר

10-12 מטר

רוחב הנוף כבוגר

8-10 מטר

דרישת השקיה

3 השקיות עזר בקיץ

התאמה איזורית ורגישות אקלימית

עמיד בקור ובשרב ולזיהום אויר

קרקע

עונת פריחה

צבע פריחה

לא עמיד בקרקע מלוחה

שולית בסתיו