אנפנטוס

"בלו הבן"

Agapanthus

Blue heaven

צורת חיים וצורת נוף

עשבוניים

איברים דקורטיבים

פריחה סגולה ממושכת

קצב צימוח

בינוני

גובה העץ כבוגר

0.80 ס"מ

רוחב הנוף כבוגר

0.50 מטר

דרישת השקיה

בינונית

התאמה איזורית ורגישות אקלימית

מתאים לכל חלקי הארץ, צל חלקי

קרקע

עונת פריחה

צבע פריחה

עמיד בכל הקרקעות

אביב

סגול-כחול